Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse

Jun 27, 2024

Hvorfor bliver der bygget kedelige og ringe bygninger, som skaber dårlige bymiljøer og skuffer både borgere og de politikere som har godkendt byggerierne? Hvem har ansvaret, og hvordan kan vi undgå, at det går galt?

I DRs populære serie ”Er der en arkitekt til stede?” dykker arkitekt og TV-vært Ane Cortzen...


Feb 9, 2024

Kommunale beslutningsprocesser er vildt spændende og vigtige, for de påvirker vores allesammens hverdag. Beslutningerne bliver truffet af demokratisk valgte byrødder som per definition er lægmænd uden forudgående ekspertise i de fagområder de skal træffe beslutninger om. Men rådgivet af embedsfolk der har...


Oct 26, 2023

Bynatur er for alvor kommet på dagsordenen her i Danmark, og det er et af de helt varme temaer i den kommunale planlægning. Vi vil ikke længere kun have naturen tæt på vores byer. Nej, vi vil have den helt ind i gaderne. Kommuner og politikere er ved at falde over hinanden med løfter om mere og bedre natur helt...


Oct 4, 2023

Rune Bønnelykke er politiker i Vejle byråd og Michael Sloth er direktør i Vejle Kommune. De er rigtig glade for samspillet mellem politikere og embedsværk i Vejle. Der er gensidig tillid og et fornuftigt rum til at få fagligheder og synspunkter i spil. Dét skal man ikke tage for givet, for det er langt fra...


Aug 30, 2023

Turismeerhvervet omsætter for 116 mia. kr. årligt og har stor betydning for økonomien både i byerne, kysterne og på landet. Og turisme er også med til at skabe grundlag for kultur, oplevelseserhverv. Og for positiv effekt på naturpleje og adgang til naturen. Og for lokal identitet og stolthed og fysisk og mental...