Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse


Oct 26, 2023

Bynatur er for alvor kommet på dagsordenen her i Danmark, og det er et af de helt varme temaer i den kommunale planlægning. Vi vil ikke længere kun have naturen tæt på vores byer. Nej, vi vil have den helt ind i gaderne. Kommuner og politikere er ved at falde over hinanden med løfter om mere og bedre natur helt tæt på alle. Men bynatur koster penge og er i konkurrence med kernevelfærdsområder. 


Green Cities Europe har lanceret et nyt redskab til at beregne den økonomiske gevinst af bynatur. Det er måske et skridt på vejen til at forankre bynatur stærkere i den strategiske og politiske prioritering. I dette afsnit har vi har snakket med Lars Holte, kommunaldirektør i Høje Tåstrup Kommune, Susanne Grunkin, Kreativ leder i Arkitema og Kristel Helena Jelstrup Hansen, Fredensborg Kommune. Tre personer der arbejder konkret, analytisk og strategisk med bynatur.