Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse

Jun 23, 2023

Embedsmænd forventes at være politikernes neutrale rådgivere og sparringspartnere. Men byudvikling er ikke en eksakt videnskab, og det kan være svært at skille faglige vurderinger fra personlige holdninger. Må embedsmænd have holdninger og kan det overhovedet lade sig gøre at rådgive objektivt om byudvikling?...