Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse

Jun 27, 2024

Hvorfor bliver der bygget kedelige og ringe bygninger, som skaber dårlige bymiljøer og skuffer både borgere og de politikere som har godkendt byggerierne? Hvem har ansvaret, og hvordan kan vi undgå, at det går galt?

I DRs populære serie ”Er der en arkitekt til stede?” dykker arkitekt og TV-vært Ane Cortzen...


Feb 9, 2024

Kommunale beslutningsprocesser er vildt spændende og vigtige, for de påvirker vores allesammens hverdag. Beslutningerne bliver truffet af demokratisk valgte byrødder som per definition er lægmænd uden forudgående ekspertise i de fagområder de skal træffe beslutninger om. Men rådgivet af embedsfolk der har...