Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse


Oct 4, 2023

Rune Bønnelykke er politiker i Vejle byråd og Michael Sloth er direktør i Vejle Kommune. De er rigtig glade for samspillet mellem politikere og embedsværk i Vejle. Der er gensidig tillid og et fornuftigt rum til at få fagligheder og synspunkter i spil. Dét skal man ikke tage for givet, for det er langt fra tilfældet i alle kommuner. En del steder er der mistillid og handlingslammelse. Så hvad er den gode opskrift på samspillet mellem byrådspolitikere og ledelse? Det emne har vi kredset om i denne episode af podcasten, hvor Vejle er det gode eksempel. Her er gode tip til andre kommuner, der gerne vil styrke den politiske og faglige kultur.