Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse


Feb 9, 2024

Kommunale beslutningsprocesser er vildt spændende og vigtige, for de påvirker vores allesammens hverdag. Beslutningerne bliver truffet af demokratisk valgte byrødder som per definition er lægmænd uden forudgående ekspertise i de fagområder de skal træffe beslutninger om. Men rådgivet af embedsfolk der har faglig ekspertise til at kunne give politikerne den viden, de efterspørger. En god model. Eller hvad? Virker det? Bliver der taget gode beslutninger med faglig dybde kvalitet til at stå sig over tid? En del politikere har skarpe meninger om embedsmændenes plads som neutrale uden en egen mening. Men andre politikere efterspørger embedsmænd der netop bruger deres faglige indsigt til at brænde igennem. I denne samtale med Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og Christine Brochdorf, tidligere kommunaldirektør i Egedal Kommune, diskuterer vi embedsmændenes rolle ift. politikerne.