Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk byledelse

Oct 26, 2023

Bynatur er for alvor kommet på dagsordenen her i Danmark, og det er et af de helt varme temaer i den kommunale planlægning. Vi vil ikke længere kun have naturen tæt på vores byer. Nej, vi vil have den helt ind i gaderne. Kommuner og politikere er ved at falde over hinanden med løfter om mere og bedre natur helt...


Oct 4, 2023

Rune Bønnelykke er politiker i Vejle byråd og Michael Sloth er direktør i Vejle Kommune. De er rigtig glade for samspillet mellem politikere og embedsværk i Vejle. Der er gensidig tillid og et fornuftigt rum til at få fagligheder og synspunkter i spil. Dét skal man ikke tage for givet, for det er langt fra...


Aug 30, 2023

Turismeerhvervet omsætter for 116 mia. kr. årligt og har stor betydning for økonomien både i byerne, kysterne og på landet. Og turisme er også med til at skabe grundlag for kultur, oplevelseserhverv. Og for positiv effekt på naturpleje og adgang til naturen. Og for lokal identitet og stolthed og fysisk og mental...


Aug 15, 2023

Hvordan kan du som kommune tackle vilde problemer? Den normale udvalgsstruktur giver ringe rammer for at arbejde sammenhængende på tværs af udvalg og fagligheder, og det er også vanskeligt at frigøre langsigtede, strategiske diskussioner fra akutte sager og kortsigtede beslutninger. I Kolding har politikere og...


Jun 23, 2023

Embedsmænd forventes at være politikernes neutrale rådgivere og sparringspartnere. Men byudvikling er ikke en eksakt videnskab, og det kan være svært at skille faglige vurderinger fra personlige holdninger. Må embedsmænd have holdninger og kan det overhovedet lade sig gøre at rådgive objektivt om byudvikling?...