Preview Mode Links will not work in preview mode

Strategisk Byledelse


Sep 11, 2020

Penge, politik og planlægning: Hvorfor er der forskel på vækst- og levevilkårene i byerne og på landet? Hvordan har forholdet mellem by og land udviklet sig, hvad er der på spil, og hvad er kommunernes fremtidsudsigter i den stigende konkurrence mellem byerne? Vi har talt med politolog Ove Kaj Pedersen.

Værter: Lars Fjendbo Møller og Bjarne E. Jensen